Hướng dẫn đặt hàng

❋ Khi khách hàng đã có file thiết kế hoặc đã duyệt mẫu do chúng tôi thiết kế, khách hàng cần liên hệ với IN NHANH BẾN LỨC để tiến hành đặt hàng (hoặc ký kết hợp đồng) theo các phương thức sau:

❋ Khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp tại văn phòng Công ty.

- Khách hàng có thể liên hệ để chúng tôi tiến hành làm đơn đặt hàng tại văn phòng của khách hàng (chỉ áp dụng đối với những đơn hàng có giá trị theo qui định của IN NHANH BẾN LỨC)

- Khách hàng có thể xác nhận qua email và liên hệ để chúng tôi tiến hành làm đơn đặt hàng qua email